Informasjon om faremerking

Eteriske oljer og duftoljer er rent lovgivningsmessig klassifisert som kjemikalier og de skal derfor overholde kjemikalielovgivningen. Det stilles bl.a. krav til klassifisering, merking og emballasje iht. CLP-forordningen, som gjelder hele Europa.

 

Klassifisering betyr, at et produkt vurderes i forhold til farlighet ut fra de innholdsstoffene, som er i produktet. Klassifiseringen har som formål at vurdere helsefarer, fysiske/kjemiske farer og miljøfarer ved et gitt produkt.

Merkingen av produktet skal formidle klassifiseringen grafisk/tekstmessig, så det er lett og enkelt at forstå, hvilke farlige egenskaper produktet har og hvordan det skal håndteres for at unngå faren. Det gjøres dels vha. symboler og dels tekst.

Emballasjen skal minimere faren ved bruken av produktet, f.eks. ved at det er barnesikret kapsel på produktet.

 

At et produkt er 100% naturlig unntar det ikke fra reglene - og derfor er våre eteriske oljer, som er 100% naturlige produkter uten tilsetningsstoffer, faremerket.

Alle ufortynnede eteriske oljer, uansett kvalitet, skal overholde kjemikalielovgivningen - det finnes f.eks. ikke en aromaterapeutisk kvalitet, som er unntatt fra reglene.

Er det farlig å bruke eteriske oljer og duftoljer?

Det er viktig å understreke at faremerkingen gjelder de rene, konsentrerte oljene. Så snart du blander oljene i kosmetikk, sukkertøy eller mat iht. anbefalt dosering, altså fortynner dem, "forsvinner" faremerkingen. Vår anbefaling for sikker bruk av eteriske oljer og duftoljer er:

At eteriske oljer og duftoljer alltid anvendes iht. anbefalt dosering, at de aldri anvendes ufortynnede på huden og at eteriske oljer av næringsmiddelkvalitet aldri inntas ufortynnet.

Følges denne anbefaling er det umiddelbart ingen fare forbundet ved å bruke eteriske oljer og duftoljer. Allikevel er det viktig at understreke, at oljene består av duftstoffer og bare fordi disse er naturlige unngås ikke problematikken om parfymeallergi. Naturprodukter kan også utløse allergi, hvilket jo også sees ved nøtteallergi eller allergi overfor jordbær.

Anvender du oljene i kosmetikk gjelder kosmetikklovgivningen, hvor det ikke anvendes faremerking. I kosmetikklovgivningen er det derimot andre krav, som at eteriske oljer og duftoljer skal deklareres som parfyme i ingredienslisten. Likeså er det 26 parfymestoffer, som limonen og linalool, som skal deklareres separat på etiketten, hvis de finnes i produktet. De fleste eteriske oljer, og duftoljer, inneholder flere av disse 26 stoffene helt naturlig. Så når det på en eterisk olje, eller duftolje, eksempelvis står at den inneholder limonen, geraniol og eugenol, så er det ikke stoffer som er tilsatt oljen - det er stoffer som finnes helt naturlig i oljene, men som lovgivningen, av hensyn til parfymeallergikere, krever deklareres separat. Se info om loven for 26 stoffer i kosmetikk: https://www.sunvita.no/aktuelt/info-om-loven-for-26-stoffer-i-kosmetikk

Hvordan bruker man eteriske olje?

Bruker du eteriske oljer som smak i mat eller sukkertøy er det næringsmiddellovgivningen som gjelder, og det brukes heller ikke faremerking. Brukes eteriske oljer i sukkertøy og mat skal de være av næringsmiddelkvalitet og deklareres som naturlig aroma i ingredienslisten.

Farepiktogrammer

Farepiktogrammer er symboler, som skal gi et raskt overblikk over faren ved produktet. På de eteriske oljene og duftoljene vi selger kan du finne et eller flere av de nedenstående symbolene:

 

miljoe.jpgBrukes ved miljøfarer

 

UdraabstegnBrukes ved f.eks. øyeirritasjon, hudirritasjon og allergi ved hudkontakt

 

lunger.jpgBrukes f.eks. ved fare ved inntagelse

 

Signalord, faresetninger og sikkerhetssetninger</strong

Hvis et produkt er vurdert til å ha en, eller flere farer, skal det på produktets etikett være signalord, faresetning(er) og sikkerhetssetning(er).

 

Signalordet er enten "Fare" eller "Advarsel" og formålet er å gi en indikasjon på om produktet er mer eller mindre farlig.

 

Faresetninger, også kalt H-setninger, forteller hva faren består i.

 

Sikkerhetssetninger, også kaldt P-setninger, forteller hvordan faren skal håndteres.

 

Eksempelvis skal eterisk appelsinolje, som er den oljen du også får på hendene når du stikker neglen i et appelsinskall, merkes med signalordet "fare", faresetningen: "Kan forårsake allergisk hudreaksjon" og sikkerhetssetningen "Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.

Eterisk basilikumolje, som er det samme som du får på fingrene hvis du gnir frisk basilikum mellom fingrene for at få smaken frem ifm. matlaging, skal merkes med signalordet "Fare" og bl.a. faresetningen "Forårsaker alvorlig øyeirritasjon" og sikkerhetssetningen "Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres let. Fortsett skylling".

 

Hva er forskjellen på eteriske oljer og duftoljer?

Lovgivningsmessig er det ingen forskjell på eteriske oljer og duftoljer. Det er allikevel anvendelsesmessig stor forskjell:

 

Duftoljer anvendes utelukkende som duft - duft i hjemmelagde ansikts- og kroppspleieprodukter, i duftlamper, i skyllemiddel, potpurri, i hjemmelaget parfyme ol. Duftoljer er ikke av næringsmiddelkvalitet, så de må ikke brukes i sukkertøy og mat.

Eteriske oljer kan anvendes som duft, på samme måte som duftoljer, men de har flere anvendelsesmuligheter. De kan brukes til at gi smak til sukkertøy og til matlaging (men husk at det kun er næringsmiddelgodkjente eteriske oljer, som må brukes slik). Likeledes kan de brukes i alternativ behandling, som aromaterapi eller som virkestoff i hud- og hårpleieprodukter, da de har mange gode egenskaper, som cellefornyende, sammentrekkende og rensende. 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×