Detox utrensning

Hva er et Detox System?
Detox sytmene er en ny metode hvor en kan avgifte hele kroppen.

Føttene sette i et Detox fotbad med temperert vann og litt salt. Oppi karet settes så en el- spiral som er koblet sammen med en elektrisk styreenhet. Detoxens styreenhet sender en lavspent spenning gjennom spiralen som derved produserer positive og negative ioner. Denne lavspenning flyter vidre til føtter og kroppen for å avbalasere og stimulere cellenes egne energifelt.

Detox systemene har erfaringsmessig kunne hjelpe på:

Søvnløshet
Blodsirkulasjon
Utskillese av avfallstoffer
Hudproblemer / Eksem
Migrene
Stressrelaterte problemer
Forstoppelse
Eksem
Psoriasis
Systemet stimulerer kroppens naturlige Bio- energi nivå og avballaserer kroppens gjennomstrømning i cellene. Dette gjør at cellene blir bedre til å avstøte avfallstoffer, uansett hvor i kroppen det kan være opphoping av avfallstoffer.

Hvordan virker Detox Systemet?
Kroppen er som en stor magnet som tiltrekker og lagrer avfallstoffer. Tungmetaller og tildels fett, skadelige proteiner, kolesterol, urinsyre, plak og melkesyre. I tillegg kommer store mengsder kjemiske forurensning, som kommer fra vann, luft og mat som fester seg i ionisert for i ledd og organer. 

Toxinene(giftstoffene) som forstyrrer den normale kroppsfunksjon og skaper uballanse i immunforsvaret, gjør at vi har vanskelig for å motstå sykdommer og allergier. Teknologien med å generere ioner har vær kjent i årtier. Det er denne teknologien som danner grunnlaget for Detox systemet, ved at en veksler mellom positive og negative lade ioner i løpet av behandlingen. Denne viktige oppdagelse gjør at det er mulig å fjerne uønskede avfallstoffer.

Den ioniserings prosessen som skjer i Detox fotbadet, ligner mye på den måten som kroppen selv skiller ut avfallstoffer. Hvor det er lymfesystemet som har den største rolle. Detox systemet understøtter lymfesystemets utrensningsprosess.

Behandlingene er mest optimale ved klientene får 2 behandlinger pr. uke i 15- 30 minutter i 3-4 uker.

Detox systemene er i løpet av de siste 3 år blitt meget utbredt i USA og England. Her er det en rekke alternative klinikker og kosmetologerer som benytter dem som et ledd i sin behandlinger.

Ønsker mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar: